Завършва медицина през 1984 г. във ВМИ гр. София.

Придобива специалност "Кожни и венерически бо-лести" през 1990 г.

От 1987 г. работи като лекар-ординатор в ОДКВЗС гр. Бургас.

От 1991 г. е Управител на диспансера.

Притежава допълнител-на квалификация по "Здравен мениджмънт".

 

 

Диспансерът е специализирано лечебно заведение, в което се извършва диагностика, лечение и профилактика на кожни и вене-рически болести.
Лечебното заведение разполага с висококвалифицирани специалисти и съвременна апаратура.
Диспансерът извършва всички дейности по оформяне на медицински документи - лични здравни книжки, удостоверения за граждански брак, за осиновяване, за постъпване в детски заведения, за работа в страната и чужбина, протоколи за гражданство.

СТРУКТУРА
КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТИРИИ
СТАЦИОНАРЕН БЛОК

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Извършва се лечебна, диагностична, диспансерна и профилактична дейност в консултативни кабинети и медико-диагностични лаборатории.

Кабинет обща дерматология - извършват се консултативни прегледи от лекарите, работещи в диспансера -
Д-р Иван ЕНЧЕВ

Кабинет за болести, предавани по полов път - извършва се диагностика, лечение в амбулаторни условия, диспансерно наблюдение, лечение с течен азот -
Д-р Светлана БЯНОВА

Рентген - терапевтичен кабинет - лечение с рентгенова апаратура на хронични кожни заболявания, диспансерно наблюдение, електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания, лечение с течен азот -
Д-р Елена КОНДОВА

Кабинет съдови дерматози - диагностика и лечение на трудно заздравяващи рани, електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания, лазертерапия, лечение с течен азот.
Д-р Невяна ЙОТОВА

Кабинет за информационнно обслужване на пациенти - осигурява информация за дейността на диспансера, предварително записване на пациенти, регулира приема на пациенти за преглед и стационарно лечение.

Манипулационна - извършва манипулации, назначени от лекарите в диспансера, вземане на венозна кръв за серологични изследвания.

МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

Серологична лаборатория - диагностика на всички полово предавани болести -
Д-р Светлана Бянова

Алергологична лаборатория - диагностика на алергични заболявания чрез тестуване с общи и специфични алергени -
Д-р Милена ОРЕШКОВА

Микологична лаборатория - микроскопска и културелна диагностика на гъбични заболявания -
Д-р Пламен ДИМИТРОВ

Микробиологична лаборатория - микроскопска и културелна диагностика, установяване на антибиотична чувствителност -
биолог Т. ЛЪДЖЕВА

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Разполага с 20 легла.
Началник отделение - Д-р Катя ПАЗДЕРОВА
Ординатор - Д-р Емилия НИКОЛОВА
Непрекъснат режим на работа.
Работно време на лекарите - от понеделник до петък
- 7.30 - 13.30 ч.
В останалите часове за стационарния блок е осигурено присъствие на лекар от Консултативно-диагностичния блок по график и на разположение.