Управител -
Д-р Бойко МИЛЕВ

 

 

СТРУКТУРА

Диспансерно отделение

Параклинични звена

Детско-юношески сектор

 

 

Предмет на дейност - активно издирване, диагностика, лечение и диспансеризация на възрастни и деца, болни от всички форми на белодробна и извънбелодробна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Диспансерът е разположен в централната градска част на София. Лесно достъпен от всички точки на града, посредством разнообразни транспортни комуникации /трамвай, тролей, автобус, метро/.

ДИСПАНСЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Лекарски екип от опитни специалисти - пневмофтизиатри;
Висококвалифициран сестрински персонал.

ПАРАКЛИНИЧНИ ЗВЕНА

Клинична и биохимична лаборатории;
Микробиологична лаборатория;
Модерно оборудвано рентгеново отделение;
Кабинет за функционални изследвания на дишането, кръвно-газов анализ, ЕКГ.

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИ СЕКТОР

Диагностично-лечебна и профилактична дейност;
Проверка на туберкулиновата алергия /проба на Манту/;
BCG - реваксинации.

Нуждаещите се получават квалифицирани консултации в кардиологичния кабинет на диспансера.

Скринингово отделение с подвижен флуорограф за провеждане на масови профилактични прегледи на контингенти, работещи в рискова среда.
Кабинети за аерозолотерапия и кинезитерапия с лазер-акупунктура.

Специализирана ТЕЛК за белодробни болести, осъществяваща експертиза на временната и трайна нетрудоспособност.

Достъп на пациентите до диспансера - посредством направление от общопрактикуващ лекар, специалист от извънболничната помощ и по желание на пациента срещу заплащане.