Областен диспансер за онкологични заболявания - Пловдив

Управител -
Д-р Георги РАЙЧЕВ

Завършва висше образование във ВМИ Пловдив, специализира хирургия.
Работил е като ординатор-хирург в Рудозем и Карлово и като Началник отдел "Здравеопазване" в община Карлово. От 1983 до 1988 г. работи като хирург в неврохирургия в Либия, град Триполи със семейството си. Работил е като главен лекар, медицински управител и управител на болниците в Рудозем и Карлово. От 2001 до 2003 г. е работил в РЗОК Пазарджик като главен медицински контрольор.
От 04.08.2004 г. след проведен конкурс е Управител на Онкологичен диспансер гр. Пловдив. Специализирал е Социална медицина и здравен мениджмънт.Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Пловдив ЕООД е създаден през 1952 г. с цел да удовлетворява онкологичните потребности на населението от Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска области. Обслужваното население е от 1 200 000 души.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози, които се реализират чрез следните дейности:

Дейността на "ОДОЗС - Пловдив" ЕООД се осъществява според правилата за добра медицинска практика.

СТРУКТУРА

“ОДОЗС - Пловдив” ЕООД е внедрило и сертифицирало система за управление на качеството на процесите базирана на ISO 9001:2000. Сертификат №44100081043.