Областен диспансер за онкологични заболявания - Пловдив

Д-р Сотир Стоянов Караниколов
управител на
“МДОЗС-Шумен” ЕООД.

През 1980 год. завършил МУ гр. София – магистър по медицина, специализира и от 1982 г. работи хирургия.

Придобити специалности:

1988 год. – хирургия, МА, ВМИ гр. София

1998 год. – онкология, МА, ВМИ гр. София

2006 год. – магистър по здравен мениджмънт.

От 2000 год. е управител на „МДОЗС – Шумен” ЕООД.

 

Формирането
на Онкологичният диспансер – Шумен
преминава през три основни етапа:

 

 

 

 

 

 

Първият етап започва с разкриването на онкологичен кабинет под ръководството на

1. д-р Крум Цезар Константинов (1952 – 1953 г.).

2. д-р Стефан Иванов Шошев (1953 – 1964 г.) - създател на лъчетерапевтично отделение, хирургичен кабинет, гинекологичен кабинет доставен е апарат за ШАУЛ терапия, апарат за Дълбока рентгенова терапия – ТНХ – 250;

3. д-р Людмил Петров Желев (1964 – 1975 г.), който развива активна дейност по създаването на отделенията и оформя структурата на диспансера.;

4. д-р Вичо Жечев – к.м.н. (1975 – 1989 г.) - под негово ръководство се построи бункер и се достави мегаволтна апаратура за лъчелечение, апарат за телегаматерапия РОКУС М. Развива се радиоизотопната диагностика, цитологичната лаборатория и химиотерапевтичното отделение, мамограф.

5. д-р Петър Великов - к.м.н.(1989 – 1990 г.), който укрепява кадрово радиологичното отделение.

Този период се характеризира с:

  • Кадрова обезпеченост

  • Инструментално – налице е рентгенов апарат за близкофокусна лъчетерапия, апарат за телегаматерапия, минирентген TUR за планиране. Изгражда се цитологична лаборатория, която позволява провеждането на профилактични програми почти скринингови.

СТРУКТУРА

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

АПТЕКА

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК