УМБАЛ :: Александровска :: София

English
НАЧАЛО
РЪКОВОДСТВО
КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО АЛЕРГОЛОГИЯ И АСТМА
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФР. И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ
КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ДИАЛИЗА
КЛ. ПО ДЕТСКО - ЮНОШЕСКА ПСИХИАТРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН КДП БЛОК
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЛТЛМКФ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ
ЦЕНТЪР ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
МЦ АЛЕКСАНДРОВСКА
БОЛНИЧНА АПТЕКА

Доц. д-р Асен Атанасов Златев

е роден през 1946 г. в с. Добринище, Благоевградски окръг.

Завършва Софийския медицински факултет през 1973 г.

Последователно е асистент, старши, главен асистент и доцент (1996) в Медицинския университет в София, завеждащ отделение и началник на клиника по белодробни болести при Специализирана болница по белодробни болести.

Специалист по “Вътрешни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”.

Специализира в Русия, Швеция и Англия.

Доктор по медицина.

Автор е на 50 научни публикации.

Има участия на международни и наши научни форуми.

Доц. д-р Асен Златев е бил депутат в Седмото Велико народно събрание (1990-1991), началник на кабинет и парламентарен секретар в Министерството на здравеопазването (1995-1996), общински съветник в Столичния общински съвет от 2004 г., зам. председател на Постоянната комисия по здравеопазване.

От 2006 г. е изпълнителен директор на Александровска болница.

Д-р Атанас ДОДОВ

Д-р Атанас ДОДОВ
Зам. министър в МЗ
Председател на Съвета
на директорите

Доц. д-р Асен ЗЛАТЕВ

Доц. д-р Асен ЗЛАТЕВ
Член на Съвета на
директорите
и Изпълнителен директор

 

проф. д-р Виолета ДИМИТРОВА

проф. д-р Виолета ДИМИТРОВА
Член на Съвета на директорите

Проф. M. MАРИНОВ


Проф. M. MАРИНОВ
Член на Съвета
на директорите

Д-Р Чавдар ЕЛЕНКОВ

Д-Р Чавдар ЕЛЕНКОВ
Член на Съвета
на директорите

 

Доц. д-р Румяна ТЪРНОВСКА-КЪДРЕВА, дм


Зам. директор Лечебни дейности
Доц. д-р Румяна ТЪРНОВСКА-КЪДРЕВА, дм
тел.: 02/ 9230 813

Завършва медицина в Медицински университет-София през м. ноември 1976 г. От м. януари 1977 г. работи като асистент, старши асистент, главен асистент в Клиниката по кардиология на НИВБ, Медицинска академия-София.

Има признати специалности по “Вътрешни болести” от 01.06.1981 г. и “Кардио-ревматология” от 01.01.1984 г.

Придобива научна степен “Кандидат на медицинските науки” през 1988 г., а от 2000 г. е доцент към Кардиологична клиника на УМБАЛ “Александровска”.

Неколкократно е специализирала инвазивна и интервенционална кардиология в Герма-ния като DAAD-стипендиант.

Автор е на повече от 70 научни публикации.
Почетен член на Европейското дружество по кардиология.
Член на Управителния съвет на Българското дружество по кардиология.

Доц. Търновска е главен редактор на сп. “Българска кардиология” и сп. “Bulgarian Journal of Cardiology”.

От м. февруари 2006 г. е Зам. директор Лечебни дейности на УМБАЛ “Александровска” - София.

Йовелина ПОПОВАЗам. директор Икономически дейности
Йовелина ПОПОВА
тел.: 02/ 9230 812

Завършва висше образование в УНСС, специалност “Икономика, организация и управление на селското стопанство”.

Работи последователно като Изпълнителен директор в "Мраз"АД, Финансов директор в "Братя Василеви"АД, Финансов контрол - Нигерия, Главен счетоводител в Съвета на Софийска градска колегия, Отговорен счетоводител в Адвокатско бюро за работа с чужденци и в чужбина.

В момента е Зам.директор по икономическата дейност на УМБАЛ “Александровска” .

Притежава квалификация “Здравен мениджмънт”.

Христина ВЪЛЧЕВАЗам. директор Административни дейности
Христина ВЪЛЧЕВА
тел.: 02/ 9230 823

Завършва Полувисш медицински институт гр. София - специалност медицинска сестра, Педагогически институт към СУ "Кл.Охридски", Биология и химия в СУ "Кл.Охридски" - магистър, Здравен мениджмънт в УНСС- бакалавър, Здравен мениджмънт-магистър по икономика в УНСС.

Работила е като мед. сестра и старша мед. сестра в Медицинска академия - гр. София, преподавател в Медицински колеж - гр. София, административен секретар в болница "Лозенец" - гр. София, зам. директор по административните дейност в УМБАЛ "Александровска".

Има завършени квалификационни курсове по "Управление на човешките ресурси" и "Връзки с обществеността в здравеопазването”.

Главна медицинска сестра
Магдалена НИНОВА
тел.: 02/ 9230 381

Завършва висше образование в Медицински университет - София, “Бакалавър по Управление на здравни грижи” и “Магистър по здравен мениджмънт”.

Работила е като главна мед. сестра в “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Панчерево” ЕООД и в Хирургична клиника на Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” гр. София.

Главна медицинска сестра на УМБАЛ “Александровска” е от 1 март 2003 г.