УМБАЛ :: Александровска :: София

English
НАЧАЛО
РЪКОВОДСТВО
КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО АЛЕРГОЛОГИЯ И АСТМА
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФР. И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ
КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ДИАЛИЗА
КЛ. ПО ДЕТСКО - ЮНОШЕСКА ПСИХИАТРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН КДП БЛОК
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЛТЛМКФ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ
ЦЕНТЪР ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
МЦ АЛЕКСАНДРОВСКА
БОЛНИЧНА АПТЕКА

ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА

Състои се от пет отделения, всяко от които е с екипна организация на работа и развива специфичен клиничен профил:

 • Женско отделение за гранични състояния

 • Женско отделение за остри състояния

 • Мъжко отделение

 • Отделение за социална и консултативна психиатрия

 • Дневен стационар.

Телефон: 02/ 9230 520

Началник клиника
Проф. д-р Вихра МИЛАНОВА, дмн

Завършва медицина в МА-София и започва работа като ординатор в Психиатричен диспансер - Плевен.

През 1982 год., след конкурсен изпит, става асистент в Психиатрична клиника на ВМИ-София.

От 2004 год. е ръководител на Катедра по психиатрия, МУ-София и Ръководител на Клиника по психиатрия на УМБАЛ ”Александровска”.

През 2006 год. получава научната степен “Доктор на медицинските науки”.

Специализирала е невропсихиатрична генетика в Trinity College, Department of Psychiatry, Дъблин, Ирландия, психосоциална рехабилитация в Университетска болница “Егенитион”, Атина, Гърция.

Участва в международни изследова-телски проекти по невропсихиатрична генетика.
Автор и съавтор в над 115 научни публикации и учебни ръководства.

 

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

Осъществява успешно диагностика и лечение на най-широк профил урологични заболявания. Разполага с всички възможности за диагностика и лечение на онкологични заболявания на урогениталната система. Съвременната диагностика и лечението на пикочните конкременти и техните усложнения. Радикално лечение на пациентите с терминална бъбречна недостатъчност.

 

Телефони: 02/ 9230 356, 9230 207, 9230 698
Факс: 02/ 9230 444

Началник клиника
Проф. д-р Митко ЦВЕТКОВ, дмн

Завършва медицина в Медицински университет - София през 1972 г.

Започва работа като стажант-асистент през същата година;

1974 г. - асистент, 1977 г. - старши асистент; 1980 г. - главен асистент; 1985 г. - доцент по урология.

През 1982 г. защитава дисертация за “доктор по медицина”, през 1998 г. - дисертация за “доктор на медицинските науки”. Завеждащ клиника по Обща урология е от 1998 г. От 2002 г. е професор по урология.

Специализации:

 • 1977 г. - специалист по урология;

 • 1975-76 г. - Париж, Франция;

 • 1988 г. - Москва, Русия;

 • 1991-92 г. - Брюксел, Белгия;

 • 1992 г. - Лион, Франция;

 • 1997 г. - Париж, Франция.

Председател на Българско урологично дружество и на Фондация урология. Член на Европейска асоциация по урология, Световна асоциация по урология, Френска асоциация по урология, Балканска асоциация по урология, Европейски борд по урология - комисия човешки ресурси.

Главен редактор на списание “Урология”. Има 168 научни публикации у нас и в чужбина, 10 рационализации, участие в монографии и учебници. Участва в научни конгреси - световни, европейски и други форуми.